ضربالمثلهای جدید ایرانی

کوه به کوه نمیرسیده بینشون تلکابین می زارنند


دیگ به دیگ می گه ته دیگ داری ؟؟؟


دیگ به دیگه می گه قابلمه !!!


ز گهواره تا گور پارتی بجور


چه خوش گفت رستم به اسفندیار که اس ام اس جدید اگه داری بده بیاد !!شلوار مرد دو تا بشه آش یا شور می شه یا بی نمک .


سنگ مفت شیشه همسایه هم مفت !!!


موش تو سوراخ نمیرفت سقفش چکه می کرد !!!


آب که ار سر گزشت چه یک وجب چه مشت رجب !!!


از خرس می کندن دردش می یاد !!!


از این گوش می گیره از اون گوش میده !!!اگه نخوردیم نان گندم - برای این بوده که نان وایی بسته بوده !!


اینقدر به ایست تا زیر پات اسفالت شه


آب در کوزه و ما تشنه لبان به دنبال پپسی کولا می گردیم !!!

/ 0 نظر / 12 بازدید