موفقیت

سازنده ترین کلمه" گذشت" است... آن را تمرین کن

پر معنی ترین کلمه" ما" است...آن را بکار ببند.

خود خواهانه ترین کلمه" من" است...از ان حذر کن.

بازدارترین کلمه "ترس"است...با آن مقابله کن.

با نشاط ترین کلمه "کار"است... به آن بپرداز.

پوچ ترین کلمه "طمع"است... آن را بکش.

روشن ترین کلمه "امید" است... به آن امیدوار باش.

محکم ترین کلمه "پشتکار"است...آن را داشته باش.

سست ترین کلمه "شانس"است... به امید آن نباش.

بی احساس ترین کلمه "بی تفاوتی"است... مراقب آن باش.

ویرانگرترین کلمه "تمسخر"است... دوست داری با تو چنین کنند؟

ارزشمندترین کلمه "بخشش"است... سعی خود را بکن.

محرک ترین کلمه "هدفمندی"است... زندگی بدون هدف روی آب است.

... و هدفمندترین کلمه "موفقیت"است... پس پیش به سوی آن.
/ 3 نظر / 9 بازدید
لیلا

مهم نیست قفل ها دست کیست؛ مهم این است که، کلیدها دست خداست ...

محبوبه

عاقبت همه‌ی ما زیر ِ این خاک آرام خواهیم گرفت... همین خاکی که روی ِ آن دمی به همدیگر مجال آرامش ندادیم!

خزان

زندگی را طی کن و انگاه که بر بلند ترین قله هایش رسیدی لبخند خود را نثار تمام سنگریزه ریزه هایی کن که پایت را خراشیدن.[گل] زیبا بود. مرسی [گل]